Производствена база ABB - Севлиево

Posted by servicepiero 21/06/2019 0 Comment(s)

производствена база

 

ABB - севлиево

 

Работеща чрез четири основни бизнеса –  Електроснабдяване и електрообзавеждане (Electrification - EL), Задвижване (Motion - MO), Роботика и дискретна автоматизация (Robotics & Discrete automation - RA) и Енергийни мрежи (Power grids - PG) – АББ България успешно взима участие в проекти за националната енергийна система. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment